CRKBO registratie

De Opleiding Genezend Tekenen was geregistreerd bij het CRKBO t/m september 2022. Omdat de Opleiding Genezend Tekenen gaat stoppen eind 2022 is de KTNO registratie opgezegd.

 

De Opleiding Genezend Tekenen is geregistreerd bij het CRKBO
> Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs <
als aanbieder van beroepsgerichte scholing. 

 

Voor wie is het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs van belang?

In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) kunnen onderwijsinstellingen worden ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling). Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een geregistreerde instelling zoals bedoeld in de BTW-wetgeving. Deze regels bepalen dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die geregistreerd is in het CRKBO.

De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). 

Uitgangspunten bij de audit zijn: 

zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

 

Zie de website van het CRKBO: https://www.crkbo.nl/

 

 

 

 

Kolam v0.1.35
Powered by Kuijper IT build 20230517