KTNO accreditatie


De Opleiding Genezend Tekenen en Creatieve Communicatie geaccrediteerd door het KTNO.

https://ktno.nl/zorgverleners/kwaliteitscriteria

Bij KTNO stellen we hoge eisen aan iedere opleider die zich bij ons aanmeldt.  Zo gaat er eerst een zorgvuldig accreditatie-proces aan vooraf, voordat wij over een vakopleiding, module of bij- of nascholing publiceren op onze website.

Iedere scholing wordt dus gecontroleerd op verschillende kwaliteitsaspecten. Er zijn per scholingscategorie verschillende soorten criteria:

Vakopleidingen zijn een geïntegreerd geheel en leiden op tot een afgekaderd beroep. Ze bevatten beroepsgenerieke én beroepsspecifieke competenties die (zeer) gedegen uitgewerkt moeten zijn.  De vakopleiding strekt zich meestal over een langere periode uit. Er is geen sprake van een boven- of ondergrens als het gaat om het vereiste aantal uren.

 

Kolam v0.1.34
Powered by Kuijper IT build 20230209